GALERIJA

Pārvērtību projects “Pirms un Pēc” kopā ar «Мамин клуб»

Izsakām pateicību visiem mūsu sadarbības partneriem, proti, saloniem: " Valkirija", "Soufflé", "Karē"," Ulu"," Bellezza" un to fantastiskajām meistarēm: Aleksandrai Vall, Inesei Hšcanovičai, Ilzei Ozoliņai, Lindai Stepranei, Kristīnei Dombrovskai, kuras uzņēmās šo, varētu teikt, salīdzinoši riskanto uzdevumu un piepildīja dalībnieču sapņus un vēlmes „uzplaukt pavasarī” kļūstot vēl pārliecinātākām, skaistākām un šarmantākām.
Apsveicam TV net rīkotā konkursa uzvarētājas, par kurām aktīvi balsojāt
Kā arī paldies visām konkursa dalībniecēm par uzdrīkstēšanos piedalīties šādā projektā, kas noteikti bija pārdzīvojums ceļā uz šīm skaistajām un interesantajām izmaiņām dzīvē.
Vēlam, lai šis projekts kalpo kā iedvesma sievietēm mīlēt, lutināt un rūpēties par sevi!